ליאת סולומון תיווך נדל”ן

משפטון לענייני משכנתא

1. הערות אזהרה

הערת אזהרה הנפוצה ביותר הינה רישום במרשם המקרקעין (טאבו) בדבר התחייבות בכתב של בעל זכויות במקרקעין לעשות עסקה במקרקעין או להימנע מלעשות בהם עסקה.
לרישום הערת אזהרה במקרקעין יש שלוש מטרות עיקריות:

  • להבטיח את זכויות הרוכש שטרם הושלם הרישום הסופי.

     בדרך זו מובטחת זכותו של הרוכש הראשון שלטובתו נרשמה הערת האזהרה.
     לא ניתן לרשום עסקה סותרת אלא אם בעל הערת האזהרה הסכים לכך או אם בית משפט אישר את רישום העסקה.

  • למנוע בפועל מהמוכר שכבר התחייב לעשות עסקה בנכס עם גורם מסוים, לעשות עסקה עם גורם אחר לגבי אותו נכס, ללא הסכמתו של אותו רוכש שלטובתו נרשמה הערת האזהרה , או ללא קבלת צו מבית משפט.

     בדרך זו מובטחת זכותו של הרוכש הראשון שלטובתו נרשמה הערת האזהרה.
     לא ניתן לרשום עסקה סותרת אלא אם בעל הערת האזהרה הסכים לכך או אם בית משפט אישר את רישום העסקה.

  • הערת האזהרה נועדה להגן כל רוכש מפני עיקול, פשיטת רגל, כינוס נכסים או צו 

2. תנאי מתלה בחוזה

תנאי מתלה מתייחס לאירוע בלתי וודאי, חיצוני לחוזה, שאיננו תלוי רק בהתנהגות הצדדים ושאין לצדדים שליטה עליו.

תנאים מתלים מוסכמים:

חוזה עם תנאי מתלה הוא חוזה שלם מרגע חתימתו, הוא תקף ומחייב לכל דבר, ההבדל בינו לבין חוזה ללא תנאי מתלה הוא שההתחייבויות שבו טרם נכנסו לכלל פעולה ומותנות בהתקיים התנאי העתידי.

המשמעות היא שבמהלך תקופה זו החוזה מוקפא ואי אפשר לתבוע את אכיפתו או פיצויים בגין הפרתו.

ברגע שהתקיים התנאי המתלה, החוזה הופך לחוזה רגיל.

אם התנאי המתלה לא מתקיים החוזה מתבטל , כאילו ולא היה והצדדים זכאים לחזור למצבו הקודם.

דוגמאות נפוצות להסכמים עם תנאי מתלה – הסכמי תמ״א המותנים בחתימת כל הצדדים על הסכם, קבלת היתר בניה, העברת זכויות וכד׳…

תנאים מתלים מן הדין:

כאשר נדרשת פעולה משפטית שהדין קובע כגון: פעולה במסגרת כינוס נכסים או הליכי הוצל״פ הדורשת את אישור בית משפט או ראש ההוצאה לפועל.

פעולה של קטין או חסוי הדורשת עפ״י חוק  אפוטרופוסט  ודורשת את אישורו של בית משפט

פעולה של העירייה הדורשת אישור לפי פקודת העיריות. 

3. בעלות משותפת במקרקעין

בעלות משותפת היא מקרה בו נכס נמצע בבעלותם של שניים או יותר , כאשר בעלותו של כל אחד מהם הינה בהתאם לחלקו היחסי במקרקעין.

כתוצאה מהשיתוף במקרקעין, לאף אחד מהשותפים אין חלק מסוים במקרקעין ולכל אחד מהבעלים קיימת בעלות בכל חלק וחלק במקרקעין. 

בעסקה בה קיים תנאי מתלה , ביצוע המשכנתא יתבצע רק לאחר קיום התנאי המתלה. ולכן הבנק ידרוש לבדוק היטב שהתקיימו כל התנאים המתלים בחוזה.

פירוק שהוטלו על הנכס או על בעליו לאחר ביצוע עסקת הרכישה על ידי הרוכש.

מי אנחנו

שרותי TIK משכנתא
חברת TIK משכנתא עוסקת ביעוץ, הכוונה ועזרה בלקיחת משכנתא לרכישת נכס למגורים, משרדים והלוואות למטרות אחרות בשעבוד נכסים קיימים.
מי אנחנו?
תיקי פילדוס: ניסיון של 17 שנה במערכת הבנקאית, מנהלת תחום משכנתאות בבנק מזרחי טפחות, מורשת אשראי, מצטיינת מנכ”ל
אירנה יימץ לב: ניסיון של 10 שנים במערכת הבנקאית, פעמיים מצטיינת מנכ”ל בבנק מזרחי.
במה נוכל לסייע?
– משכנתא לרכישת בית: איתור צרכים, מציאת פתרון להשלמת הון עצמי, בנית תמהיל, מציאת הבנק המתאים והאטרקטיבי ביותר, ליווי צמוד לחתימות בבנק
– מחזור משכנתא קיימת: בדיקת כדאיות, בניית תמהיל, מציאת בנק אטרקטיבי ביותר
– הלוואה לכל מטרה: הלוואה למטרות שונות בשעבוד בית מגורים עם פריסה לתקופה ארוכה
– הלוואות לסגירת חובות: סידור מחדש של חובות קיימים, פריסה נוכה יותר ואף זולה יותר
– הלוואות עיסקיות: רכישת משרדים וחנויות, הלוואות לתזרים מזומנים בעסק, הלוואות למטרות אחרות בעסק בשעבוד בית מגורים / נכס עיסקי
‎ -‏ משכנתא לנכסים מורכבים: קבוצות רכישה, רכישת קרקעות, נחלות, קיבוצים, תמ”א
‎ -‏ בניה עצמית: בניית תמהיל מתאים לשחרור על פי שלבים, בנית תוכנית מימון בניה, ליווי בכל שחרור של המשכנתא על פי שלבי בניה

ליצירת קשר:
תיקי פילדוס 054-5998811
אירנה יימץ לב 050-8632096

או במייל: info@tik-mash.co.il

 

 ניתן לציין שהגעתם דרך ליאת סולומון ותקבלו 10% הנחה